♦️درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۹۸ چقدر است؟

🔹هشتاد و یک هزار میلیارد تومان کمک رفاهی دولت به صندوق بازنشستگان
🔹سهم نفت از بودجه عمومی کشور چقدر است؟
🔹امکان کمبود بودجه در سال آینده با وجود تحریمها
🔹با در نظرگرفتن فشارهای اقتصادی یکی از راهکارها می تواند جلوگیری دولت از فرارهای مالیاتی باشد و معافیت های مالیاتی را هم به صفر کاهش دهد.
متن کامل این گفتگوی خبرفوری را در لینک زیر بخوانید 👇
khabarfoori.com/detail/899080