♦️ابراهیم فیاض: صداوسیما با فرهنگ کازینویی رو به سقوط اخلاقی است

استاد جامع شناسی دانشگاه تهران درباره حجم بالا از برنامه‌ها، مسابقات تلفنی و پیامکی صدا و سیما گفت:
🔹این اقدامات صداوسیما دارای تبعاتی اجتماعی است و همزمان باعث می‌شود رسانه‌های خارجی فارسی زبان برای طبقه تحصیل کرده ایرانی به گروه‌های مرجع تبدیل شوند و از آن طرف مردم از ساختار اجتماعی‌شان جدا می‌کند.

درباره برنامه‌های سطحی تلویزیونی و بودجه چندهزار میلیاردی این سازمان که از جیب مردم پرداخت می‌شود، اینجا نظر بدهید👇
khabarfoori.com/detail/888266