کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️پایان ظریف
موافقت رئیس جمهور با استعفای ظریف
@AkhbareFori