کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔶رفتارهای عجیب و واکنش‌های نامناسب سه مجری سرشناس تلویزیون، که باعث نارضایتی مخاطبان شد

🔶از متلک گفتن و تمسخر یک معلول توسط بهمن هاشمی تا نژادپرستی حامد حاجیلو و رواج رفتارهای واپس‌گرایانه توسط علی ضیاء

اینجا بخوانید🔻
sornakhabar.com/news/38293