کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

✉️توئیت مهندس راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: فردا در #بندرچابهار میزبان ۱۱۵ میهمان خارجی از ۱۷ کشور، شامل مقامات دولتی و #بخشخصوصی، برای برگزاری #همایشروزچابهار خواهیم بود. وزیر راه و شهرسازی، مدیران دولتی و بخش خصوصی داخلی نیز حضور خواهند داشت. این همایش فرصت مهمی برای معرفی قابلیتها و ظرفیتهای #بندرچابهار خواهد بود