کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

✉️توئیت مهندس راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: دیدار و مذاکره با آقای کریشنا معاون وزیر #حملونقل و #کشتیرانی #هندوستان، در راستای #توسعه همکاری های دو جانبه #دریایی و #بندری به ویژه پیرامون #بندر_چابهار