کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

وحید یامین پور نوشت:
🔹فکر کنید فقط پنجاه سال قبل به فقها می‌گفتید یک فقیه جامع الشرایط به یک شطرنج‌باز گفته "خوشحالیم شما را داریم، شماها سرمایه هستید" و او را بوسیده و مدالش را هدیه گرفته!
🔹شطرنج که زمانی جزء آلات قمار و حرام بود، حالا به ابزار جنگ با صهیونیسم و تقویت جبهه اسلام هم میتواند بدل شود، پس سرمایه است.
🔹امام راحل در فهم دین و شریعت راهی را گشود که فقه از انسداد و محاق بیرون آمد و به نرم ‌افزار روزآمدی برای اداره جامعه بدل شد. راهی که نباید متوقف شود./ فارس
@AkhbareFori