کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️شروط ۷‌گانه وزارت کشور برای انتخابات سه گانه مشخص شد
🔹از عمل به احکام تا عدم اصرار بر محرمات و سلامت جسمی
ادامه خبر را در ادامه بخوانید👇
https://www.khabarfoori.com/detail/874098