کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

‏قشر ضعیف جامعه در صف گوشت
قشر متوسط در صف ثبت نام پراید
قشر مرفه در صف پشت درب سفارتخانه‌ها!!

  • ملت صف دوستی هستیم در کل، از هر قشری که باشیم تو ایران باید صف وایستیم فقط...
    @AkhbareFori