کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️کشف موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی و مقادیر زیادی مهمات و تسلیحات گروههای تروریستی در ریف دمشق
@AkhbareFori