🔺انتقاد شدید دادستان کل کشور‌ از افزایش غیراصولی و هیجانی قیمت اقلام‌؛ برخی واسطه‌های‌ تلفنی ‌‌سودهای زیادی می‌برند

🔹دشمن تمام توانش را به کار گرفته تا نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند
🔹جنگ اقتصادی، لازمه‌اش کار جهادگونه است.
🔹شرایط اقتصادی کنونی ما یک شرایط طبیعی نیست و مسئولان باید در برخی موارد تصمیمات فوری بگیرند و اینکه کسی تصور کند باید تصمیمات اقتصادی در یک شرایط عادی گرفته شود، این خیانت به مردم است
🔹افزایش غیراصولی و هیجانی اقلام‌ در کشور شده یک مسئله‌ای، ارز قیمتش می‌رود بالا و وقتی قیمتش پائین می‌آید؛ دیگر قیمت سایر اقلام کم نمی‌شود، چه کسی مسئول است؟
@AkhbareFori