کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️شوخی کاربران فضای مجازی با افزایش قیمت مرغ

🔹آقا ما یه مرغی داریم از وقتی فهمیده، گرون شده دیگه تو خونه تخم نمیکنه، میگه منو ببرید بیمارستان سزارین، طبیعی هیکلم خراب میشه.

🔹‏"با قیمت الان تخم مرغ" ‏فقط میشه؛ ‏شانه‌های خالیش را، برای گریه کردن دوست داشت".

🔹مرغ کیلو سیزده هزار تومن باید ما را بخوره، ما سگ کی باشیم که بخوایم ایشون رو بخوریم

🔹انقد گرونی شده که گوشت و مرغ نمیشه خرید، حداقل بگیم گیاه خواریم فکنن خودمون نمیخوایم بخریم

🔹تخم مرغ با دلار ۱۶تومن شونه ای ۱۸هزار تومن بود با دلار ۱۱هزار تومن شونه ای ۲۱هزار

🔹‏ميگم شام چى داريم مامانم ميگه مرغ، بعد تخم‌مرغ میذاره جلومون! میگم این که تخم‌مرغه؟!!! میگه اگه بهش فرصت میدادن میتونست مرغ بشه بخور زر نزن
#طنز
اینجا نظر بدهید👇👇👇
https://www.instagram.com/p/BrvctVHj8NV/