کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

تصمیم درست میگه یه فرصت ویژه برای خرید از چله بازار رو از دست ندید.
🏃🏃
فقط دو روز برای خرید از جشنواره چله بازار رفاه فرصت دارید.
🍑🍉🍎🍒🥒🍌🍟🍫🍮🍦🍗

چله زمستون به قیمت چله تابستون💪
#چله_بازار #یلدا
#رفاه_همینجاست
@myrefah