کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

✅ بزرگترین گردهمایی صنعت IT کشور ✅

📝ثبت نام در همایش
🖊ثبت نام در نمایشگاه جانبی

⁉️اطلاعات بیشتر :
☎️ 02122037383
📱 @iicic_pr
🌐 iran2025.com

❇️ @IT2025