کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

ميخواي انگليسي رو خوب صحبت كني

ميخواي تو مسافرت مشكل ارتباط برقرار كردن نداشته باشي

دنبال يك كانال خوب براي يادگيري زبان ميگردي

خوب چرا عجله نميكني سريع بيا تو اين كانال

👇👇👇👇👇👇

@mci_institute

حالا اگه ميخواي زبان عربي ات رو قوي كني

ميخواي تو كار و سفرهاي زيارتي بتوني صحبت كني

براي اون هم راه حل داريم بيا به اين كانال

👇👇👇👇👇👇

@arabicchat