کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔹وزیر آموزش و پرورش: برخی از موسسات از راه اضطراب آفرینی و فشار بر دانش آموزان ارتزاق می‌کنند.
#اجتماعی
@AkhbareFori