کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

❇️ازدواج ساده و بی سروصدای دختر حسن روحانی
❎مخالفان سکوت کردند
▫️پیشنهادی که رئیس جمهور آن را قبول نکرد
اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/740175