کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

قابی فوق‌العاده‌ پرمعنی!

👈🏻 سمت چپ تصویر، مکزیکی‌ها هستند و راست آن، ماموران مرزی آمریکا

ولی مرز برای این پرنده که به راحتی به هر طرفش که بخواهد می‌رود، یا برای آن قطرات دریا که با موج از این سو به آن سو می‌روند، بی‌معناست!

پایبندی آدمیان به قوانین خود و آزادی جهان به قانون طبیعت 👌🏻
@AkhbareFori