کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔺عذرخواهی مهناز افشار بخاطر تبلیغ دارو

🔹از اینکه نمیدونستم تبلیغ دارو جرم محسوب میشه بسیار متاسفم و بابتش هر مجازات قانونی را می‌پذیرم #اجتماعی
@AkhbareFori