کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️درآمد مافیای کنکور بیش از ۱۰ هزار میلیارد است
♦️چگونه صاحبان درآمدهای میلیاردی فروش کتب آموزشی جنجال مشق شب را به راه انداختند؟

درباره حذف کنکور اینجا نظر بدهید👇
khabarfoori.com/detail/737890