کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛ سهمیه بنزین پول نقد می‎شود

کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای:
🔹ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور ۱۸ میلیون خودرو داریم و ۶۰ درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی نصیب هستند.
🔹مدلی برای حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت مدنظر ما است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاما سهمیه بنزین نیست، بلکه به نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار می‌گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده می‌کنند و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند./تسنیم
#اقتصادی
@AkhbareFori