کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📸پرواز مرغ با پراید!
#طنز
@AkhbareFori