کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

هنوزم این آدما پیدا میشن👌🌹

توییت یک خبرنگار درباره کارمندان اداره گازی که به جای قطع گاز افراد نیازمند، قبض آنان را پرداخت می کنند
@AkhbareFori