کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

✅جدول زمانبندی ثبت نام متقاضیان كارت المثنی سوخت بر اساس دو رقم سمت راست شماره تلفن همراه متقاضی:

🔹۶ آذرماه: دو رقم سمت راست = ۸۹
🔹۷ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۹ (دو رقم سمت راست ۰۹ الی ۹۹)
🔹۸ و ۹ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۸
🔹۱۰ و ۱۱ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۷
🔹۱۲ و ۱۳ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۶
🔹۱۴ و ۱۵ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۵
🔹۱۶ و ۱۷ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۴
🔹۱۸ و ۱۹ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۳
🔹۲۰ و ۲۱ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۲
🔹۲۲ و ۲۳ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۱
🔹۲۴ و ۲۵ آذرماه: آخرین رقم سمت راست = ۰
@AkhbareFori