کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

بزرگترین گردهمایی مدیرانِ فناوری و نوآوری ایران

(دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی)

🕓 21 و 22 آذر 1397
کاتالوگ: iramot2018.ir/catalog

🌐 iramot2018.ir
📞 021-41883600
@iramot