کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔹بازگشت دوباره به «کارت سوخت»
🔹دولت مراقب «خریدوفروش» کارت سوخت باشد

♦️اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/712075