کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔺 دستمزد کارگران تنها ۲۸ درصد هزینه های خانوار را تامین می کند

🔹 نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دستمزدی که اکنون بر پایه ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است تنها ۲۸ درصد از هزینه های یک خانوار را تامین می کند/ ایرنا
@AkhbareFori