کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

✳هفته های جذاب و پر جایزه همراه با کمپین #دنیای_گپ
🔹️بازی و سرگرمی ، خرید و پرداخت ، بات و خدمات ، آموزش ، سفر
https://world.gap.im