کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

آیا می‌دانید وزیر بهداشت در دوره وزارتش تقریبا ۴ برابر برنده امسال جایزه نوبل پزشکی مقاله علمی نوشته؟/فارس
@AkhbareFori