کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️شماره پیامک برای اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت

🔹سرپرستان خانوار برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند یا نه می توانند کد ملی خود را به شماره پیامک ۵۰۰۴۹۹ ارسال کنند و پس از چند ساعت پاسخ آن را دریافت کنند/ایسنا
#اقتصادی
@AkhbareFori