کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

تفاهم خبرفوری با برادران فراهانی بنیانگذاران تی وی پلاس

کشف استعدادهای مردمی در یک برنامه مشترک میان خبرفوری و تی وی پلاس
@AkhbareFori