کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

با این حجم آتش در آمریکا و تعداد کسانی که در آتش سوختند اما حتی یک فیلم یا حتی عکس از کشته شده ها یا در آتش مانده ها در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی منتشر نشد.
🔹مقایسه کنید با حوادث بسیار بسیار کوچک تر در کشور خودمان.
@AkhbareFori