کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📸 سخن بزرگان
#طنز
@AkhbareFori