کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

▪️آقای رئیس جمهور!
آقای وزیر!
آقای مسئول!
آقای فلان!
ورزشگاه آزادی رو در عرض چند روز بازسازی کردید مثل روز اولش!
سر پل‌ذهاب در مدت یکسال نمیتونست بازسازی شه؟
@AkhbareFori