♦️آمریکا: با چین درباره ایران رایزنی کردیم/ پکن: برجام باید اجرا شود

🔹آمریکا به دنبال گفت‌وگوهای دوستانه با چین است اما نگرانی‌ها پا برجا هستند.
🔹راهبرد امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا این را مشخص کرده که منظور از رقابت، خصومت نیست و نباید هم به درگیری ختم شود.

چین:
🔸مدیریت مناسب خاورمیانه، به ویژه مسائل مربوط به ایران بسیار مهم است.
🔸درباره توافق ایران، لازم است که اجرای آن ادامه پیدا کند.
@AkhbareFori