📸تاریخ انقضا دوغ که فراتر از تاریخ رفته😁

کسی میدونه۹۷/۰۸/۳۱ چه روزیه؟
#ارسالی_مخاطب
@AkhbareFori