🔶ماجرای حمله تند ۲۰:۳۰ به لس‌آنجلس تهران و بازیگرانش(مهناز افشار، پرویز پرستویی و ماهایا پطروسیان)
🔶 وقتی گزارشگر مخاطبان را به فحاشین اینستاگرام ارجاع می‌دهد

چرا ۲۰:۳۰ به هوای تخریب این فیلم، تمام اصول گزارشگری را زیر پا می‌گذارد؟
در لینک زیر👇
https://goo.gl/XnGM1d