حضور بدون تشریفات علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در جمع عزاداران امام رضا (ع) در شهر خوانسار
#ارسالی_مخاطبان