یک شهروند هلندی:
🔹خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که ما همیشه دوچرخه‌سوار بوده‌ایم. خیر!

🔹ما هم یک زمانی در همان شرایطی بودیم که شما هستید؛ ترافیک، آلودگی‌هوا، آلودگی صوتی، تصادفات و ... اما تصمیم به تغییر گرفتیم.
@AkhbareFori