♦️واکنش رهبر مسلمانان آمریکا به تحریم های دولت این کشور علیه ایران

لوئیس فراخان:
🔹من در مقطعی در ایران حضور دارم که برادران و خواهران به خاطر غضب رئیس جمهور و دولت آمریکا و اعمال تحریم‌های ظالمانه مورد هجمه قرار گرفته اند
🔹ایران به تعهدات خود پایبند بود ولی آمریکا متعهد نبود و با آمدن ترامپ از این توافق خارج شد و تحریم ها را اعمال کرد
🔹من به همه ایرانیان میگویم این یک آزمایش الهی است و اگر مقاوم باشیم، شامل نعمت خدا خواهیم شد.
@AkhbareFori