کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

دودکش عجیب یک بخاری در شیراز!

بابا ما ايرانيا از تو كانال كولر دودكش رد مي‌كنيم،
تحريم كيلو چند؟ 😁
@AkhbareFori