🔶حواشی بی‌پایان یک توئیت برای مهناز افشار

🔶نامه تند آجرلو خطاب به این هنرمند
📜 باید با یکدیگر سخن بگوییم❗️

در اینجا بخوانید👇

https://goo.gl/Z196Vt