🔹توصیه توئیتری عارف در برابر تحریم‌های آمریکا
#سیاسی
@AkhbareFori