🔺بانک جهانی: فضای کسب و کار در ایران بهبود یافت/ ایران در رتبه ۱۲۸ جهان

🔹ایران میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ در رده بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار قرار گرفته است/تسنیم
#اقتصادی
@AkhbareFori