همسایه ها زنگ میزنن پلیس میگن از خونه ی یه زوج سالخورده داره صدای دادو بیداد میاد. مامورا که میرسن میبینن این زوج به خاطر تنهایی کنترل اعصابشونو از دست دادن.
افسرای پلیس میمونن پیش این زوج و باهاشون شوخی میکنن. پاستا درست میکنن و چند ساعتی رو باهاشون حرف میزنن بعدم ظرفارو میشورن میرن❤️
@AkhbareFori