♦️عکسی که از مراسم عزاداری در حسینیه امام‌خمینی منتشر شده، پیام‌هایی پنهان در دل دارد

♦️مدیران کهنسال جای خود را به مدیرانی جوان می‌دهند!

بیشتر بخوانید و نظر بدهید👇👇👇
khabarfoori.com/detail/670887