کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

وسایل نیروهایم را چک می‌کردم
یکی از بچه‌ها با خودش کتاب دبیرستان آورده بود، گفتم این چیه؟
گفت: اگر اسیرشدیم، میخوام از درس عقب نیفتم

۸ آبان سالروز شهادت محمد حسین فهمیده و روز نوجوان گرامی باد
@AkhbareFori