فروختن آب به کسی که در بیابان مانده
کار آسانیست که هر کسی می‌تواند
آنرا انجام دهد، اما موفقیت در انتظار کسی است که بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد

۲۸ اکتبر زادروز بیل گیتس، ثروتمندترين مرد جهان
@AkhbareFori