♦️مدیر شبکه سه: در همه دنیا مصاحبه درباره برنامه حتما باید با هماهنگی شبکه باشد

🔹در قرارداد رسمی تهیه کننده ها آمده است که نباید بدون هماهنگی مصاحبه کنند
🔹اگر بخواهم تصمیم شخصی بگیرم از مدار حرکت شبکه سه خارج میشوم
🔹بی بی سی به دلیل تخطی یک مجری او را اخراج کرد.
🔹من می‌خواهم خودمان را با بی بی سی مقایسه کنم چون بسیار حرفه ای هستیم.

♦️پاسخ فردوسی‌پور به مدیر شبکه سه

🔹به تصمیم مدیران شبکه بابت عدم پخش برنامه نود به دلیل پخش بازی اسپانیا انگلیس احترام گذاشتم.
🔹اینطور نبود که به من گفته باشند ساعت ١٢ برنامه را اجرا کنم، این سوتفاهم بود که از تماس تلفنی دوستانه من با یکی از مدیران شبکه پیش امد
🔹باید تلاش کنیم مردم از برنامه‌های تلویزیون لذت ببرند و چند ساعت ماهواره نبینند.
@AkhbareFori