📸شعبده یعنی درخت‌های حوالی پارک ملت غیب شوند، دفن شوند و سنگ‌مزارشان بدون نشانه باشد؟
@AkhbareFori